Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

LABORATORUL NEUROLOGIE FUNCŢIONALĂ

Şef de laborator: Stela ODOBESCU – doctor habilitat, conferenţiar cercetător, reprezentantul Moldovei în Federaţia Europeană de Cefalee.
Consultant ştiinţific: Ion MOLDOVANU, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinte medicale.
Potenţialul ştiinţific: 8 cercetători ştiintifici: inclusiv 3doctori habilitaţi în medicină, 2 doctori în medicină (neurologie).

Descrierea pe scurt a laboratorului: Laboratorul Neurologie Fncţională (LNF) a fost fondat în 1993. Direcţiile ştiinţifice ale LNF au fost constituite în baza necesităţilor stringente ale cunoaşterii atât clinice, cât şi ştiinţifice a Neurologiei Funcţionale– o branşă a neurologiei moderne, care n-a avut anterior o dezvoltare în RM. Neurologia funcţională prezintă o analiză integrală a diverselor funcţii în condiţii fiziologice sau patologice adresată sistemului funcţional, raportului dintre voluntar şi involuntar, cât şi mecanismelor de reglare semantică a funcţiei concrete. Direcţia „Neurologia funcţională” include cercetarea cefaleelor şi altor sindroame algice din punct de vedere patogenetic, clinic şi epidemiologic; bolii Parkinson şi altor tulburări extrapiramidale în direcţia unor aspecte noi (non-motorii, algice, tulburările vegetative).

Obiectul studiului: Laboratorului Neurologie Funcţională (LNF) suntpacienţii cu: cefalei primare (migrenă episodică, migrenă cronică, cefalee tensională episodică, cefalee tensională cronică, cefaleitrigeminal vegetative); tulburări de somn asociate cu diferite forme de cefalei primare;  tulburări vegetative segmentare şi suprasegmentare, boala Parkinson şi alte tulburări extrapiramidale.

Scopul studiului: Studiul polivalent al tulburarilor cefalalgice, vegetative şi extrapiramidale (aspecte epidemiologice, patogenetice şi terapeutice).

 Obiectivele cercetării:

 • Elucidare a prevalenţei cefaleelor primare, a afecţiunilor vegetative şi extrapiramidale în Republica Moldova.
 • Studiul mecanismelor de reglare vegetativă segmentară şi suprasegmentară, factorilor de risc în apariţia afecţiunilor cefalalgice, vegetative şi extrapiramidale.
 • Elaborarea recomandărilor privind combaterea tulburărilor cefalalgice, vegetative şi extrapiramidale: aspecte de profilaxie, tratament şi conduite comportamentale.
 • Cercetarea tulburărilor algice şi celor vegetative la pacienţii cu maladia Parkinson.

Competenţă / Tehnologie aplicată: Domenii de competenţă clinică şi ştiinţifică: cefalei, tulburări vegetative, tulburări de somn, maladii neurodegenerative şi extrapiramidale.

Potenţial logistic: computer cu program de analiză a paternului respirator, echipament complet pentru stimulare electrică transcraniană, polisomnograf, algometru (dispozitiv de testare a pragurilor de durere).

 Importanţă ştiinţifică:

 • Au fost elaborate algoritmurile de diagnostic al cefaleelor cronice, în primul rând al migrenei cronice, şi constituită o abordare complexă ce ţine cont de aspectul multifactorial al patogeniei migrenei pentru efectuarea unui tratament adecvat.
 • Graţie activităţii Laboratorului Neurologie Funcţională au fost realizate măsuri medico-manageriale referitoare la problemele de diagnostic şi tratament al cefaleelor şi tulburărilor vegetative, repartizarea medicamentelor în reţeaua instituţiilor medico-sanitare şi formarea unor programe de training a medicilor la diferite nivele ale sistemului ocrotirii sănătăţii.
 • Implementat algoritmul terapeutic în maladia Parkinson ce ţine cont de tulburările non-motorii (cognitive, algice şi vegetative).
 • Implementată metoda de tratament non-farmacologic al cefaleelor cronice prin metoda de stimulare electrică transcraniană.
 • Colaboratorii Laboratorului Neurologie Funcţională propagă sistematic cunoştinţele şi  realizările ştiinţifice prin interviuri şi articole în reviste, cicluri de emisiuni radio la problema durerilor de cap, efectuează conferinţe în teren la tematica respectivă.

Colaboratorii Laboratorului Neurologie Funcţională prestează următoarele servicii medicale:

1. Examinări şi consultaţii ale bolnavilor cu dureri de cap (cefalee), cu tulburări vegetative (atacuri de panică, cardialgii, sindrom de hiperventilaţie, tetanie neuroigenă, etc.) şi extrapiramidale (boala Parkinson, coreea Huntington, etc.).

2. Efectuarea următoarelor examinări funcţionale:

 • Aprecierea stării funcţionale a structurilor segmentare şi suprasegmentare ale sistemului nervos vegetativ (testareavegetativa).
 • Examinarea funcţiilor motorii şi non-motorii (cognitive, vegetative, tulburarialgice) în diverse afecţiuni extrapiramidale
 • Testarea psihometrică (evaluarea anxietăţii, depresiei, etc.)

În anii 2009-2013 colaboratorii LNF au publicat 3 monografii, 1 indicaţie metodică, 5 brevete de invenţie.

Experiență în plan international:

Membrii Laboratorului au realizat următoarele proiecte internaționale:

 • Cercetare 2002-2003 (6 luni) a durerii cronice cefalalgice realizată în Clinica Mayo, Departamentul de Neurologie, Arizona ( SUA) împreună cu profesorul David Dodick în cadrul Programului Fulbright sponsorizat de Departamentul de Stat al SUA (Ion Moldovanu, Stela Odobescu).
 • Epidemiologia cefaleelor primare în Republica Moldova (2005-2006) (Ion Moldovanu, Stela Odobescu, Lilia Rotaru).

Laboratorul Neurologie Functională colaborează cu specialiştii:

– Centrului de Cefalee, Spitalul Lariboisiere, Paris, Franţa, (prof. Dominique Valade),

– Centrului de Durere şi Cefalee al Facultăţii de Medicină a Universităţii din Lille, Franţa (prof. Christian Lucas),

– Centrului de Durere şi Îngrijiri Paliative din Malestroit, Franţa, director B. Nautre (2003-2013),

– Centrului de Tulburări de Somn de la Universitatea Josef Fourrier, Grenoble, Franţa – profesorul D. Levy (Victor Vovc, Lilia Rotaru).

Persoană de contact: Rotaru Lilia, e-mail: rotaru.lilia@inn.md, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, MD-2028, mun. Chişinău, str. Corolenco 2, Republica Moldova