Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Comitet Bioetică

Comitet Bioetică

Componența nominală a Comitetului de Etică a Institutului de Neurologie și Neuriochirurgie ”Diomid Gherman”

Ordin nr. 47 din 26.03.2019

În scopul executării cerințelor stipulate în Codul deontologic al lucrătorului medical și farmacistului aprobat prin HG nr. 192 din 24.03.2019 și recomendațiilor Centrului Național Anticorupție, se aprobă componența nominală a Comitetului de etică a INN:

Președinte: Gusacinschi Vasile, șef serviciu economie și planificare

Secretar: Rotaru Lilia, secretar științific

Membrii:

Galearschi Vasile, conferențiar catedra neurochirurgie

Melentiev Iurie, președintele comitetului sindical

Enache Dinu, șef serviciul juridic și achiziții publice

Druța Aliona, sef serviciu resurse umane

Marjin Constantin, șef secția fizioterapie și balneoterapie

Chetrari Larisa, sef secția maladii neuromusculare

Grosu Oxana, cercetător științific

Gheceva Oxana, șef secție reanimare

Întrunirile ordinare ale ale Comitetului se convoacă nu mai rar de o dată pe semestru.

Regulamentul Comitetului de Etică al IMSP INN ”Diomid Gherman”regulament bioetica