Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Consiliul Știinţific

Componenţa Consiliul Știinţific INN:

Preşedinte

Grigore Zapuhlîh, d.h.ş.m., profesor universitar, director INN

Secretar

Lilia Rotaru, secretar ştiinţific INN, doctor în medicină

Membrii:

Valerii Timirgaz, d.h.ş.m., profesor universitar
 Octavian Misic, Director adjunct medical INN, doctor științe medicale, neurolog – categorie superioară, management sanitar – categorie superioară
Mihail Gavriliuc, d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal
Victor Vovc, d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal
Ion Moldovanu, d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator
Stela Odobescu, şef laborator, d.h.ş.m., conferenţiar universitar
Oleg Pascal, d.h.ș.m., profesor universitar, șef catedră
Vitalie Lisnic, d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal
Valeriu Matcovschi, d.h.ş.m., medic neurochirurg
Svetlana Pleşca, şef laborator, doctor în medicină
Liuba Munteanu, preşedinte al Consiliului Tinerilor Savanţi, doctor în medicină, medic neurolog
Iurie Melentiev, preşedintele Comitetului Sindical INN, şef Secţiei neurochirurgie spinală, medic neurochirurg