Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea postului vacant – Dr. NEUROLOG

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  desfășurarea concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează:

MEDIC NEUROLOG – 1 POST

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 28.02.2022

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare constituie un avantaj;
 • Copie carnet de muncă sau adeverință despre activitate;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare de specialitate;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul 3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;