Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea postului vacant

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  desfășurarea concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează:

MEDIC ȘEF SECȚIE MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE -1 POST

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 16 iunie 2021

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile actului/actelor de studii, care atesta efectuarea unor specializări în domeniul managementului;
 • Copie carnet de muncă sau adeverința privind activitatea de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (MEDIC):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medicale integrate;
 • Deţinerea studiilor in domeniul managementului constituie un avantaj;
 • Să nu existe antecedente penale;
 • Vechimea în muncă în domeniul 3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat, precum și o limbă de circulație internațională, constituie un avantaj;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii.

Ordin nr. 45 din 25.05.2021 Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic-șef secție managementul calității serviciilor medicale