Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante, după cum urmează:

Șef Bloc operații – 1 unitate

Șef secție managementul calității – 1 unitate

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15.01.2024

Solicitanții vor depune dosarul online la adresa de email: resurse.umane.neuro@gmail.com

Dosarul va conține în mod obligatoriu:

  • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
  • Curriculum vitae;
  • Copia actului de identitate;
  • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări sau cursuri de educație medicală continuă;
  • Copie carnet de muncă și a actelor ce confirmă stagiul de muncă (cel puțin trei ani într-o funcție de conducere).
  • Copia documentelor de evidență militară – pentru recruți și rezerviști;
  • Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie un avantaj);
  • Certificat categoria de calificare (constituie un avantaj);
  • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
  • 2 fotografii 3×4.

ordin nr 140

ANUNT

În același timp, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante:

Medic metodist – 1 unitate

Medic anesteziolog-reanimatolog – 1 unitate

Medic boli interne – 1 unitate

Medic cardiolog – 1 unitate

Asistente medicale – 15 unitate