Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Prima licitație pentru contractarea serviciilor de proiectare, în cadrul Proiectului Eficiența Energetică în Moldova

A fost lansată prima licitație pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației
tehnice de execuție, în cadrul Proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Procedura
de licitație cuprinde 4 loturi care vizează lucrări de reabilitare termică a clădirilor în următoarele
instituții medicale: Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală/Institutul de Ftiziopneumologie, Institutul de Cardiologie și Spitalul
Clinic de Psihiatrie.

Anunțul pentru desfășurarea licitației internaționale a fost publicat de Unitatea
Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE)
și instituțiile finanțatoare: Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Cererea pentru prezentarea propunerilor
poate fi accesată aici:
https://mepiu.md/rom/request-for-proposals-consulting-services
Services – 748040-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

Etapa de pregătire a documentației tehnice de  execuție a lucrărilor de construcție este pe
cât de complexă, pe atât de importantă, deoarece cuprinde pregătirea informațiilor tehnice
detaliate, instrucțiuni și specificații necesare pentru realizarea corectă și conformă a lucrărilor de
construcții, de a asigura că proiectul este realizat în mod eficient, în conformitate cu standardele
de calitate și în termenii și condițiile stabilite inițial. Durata estimativă pentru elaborarea
documentației tehnice pentru cele 5 instituții medicale menționate este de 8 luni.
Cele mai importante măsuri de eficiență energetică de care vor beneficia instituțiile
medicale vor include izolarea termică a pereților, înlocuirea ușilor exterioare și a ferestrelor,
renovarea sistemelor de iluminat utilizând tehnologia LED,  renovarea sistemelor de încălzire și
ventilare, instalarea centralelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, precum și alte
măsuri care vor îmbunătăți starea tehnică a clădirilor.
Proiectul de Eficiență Energetică în Republica Moldova este unul dintre cele mai mari
proiecte la nivel național cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice,
implementat până la moment. Valoarea investițiilor proiectului este de circa 76 milioane de euro.
În prima fază a proiectului, 10 instituții medicale de importanță națională, urmează a fi
reabilitate energetic. Peste 1 milion de pacienți care vizitează anual cele 10 spitale și  peste
10.000 de lucrători medicali vor beneficia de condiții mai bune și confort. Totodată, proiectul va
contribui la reducerea consumului de energie cu până la  20% pentru energie electrică și 50%
pentru energie termică, reducerea emisiilor de  CO2, precum și diversificarea surselor de energie
prin integrarea surselor de energie regenerabile.