Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Construcția unei anexe la blocul nr. 1 al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ”Diomid Gherman” intenționează achiziționarea de lucrări pentru construcția unei anexe la blocul nr. 1 al Institutului de Neurologie si Neurochirurgie, în contextul implementării Proiectului „ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency (1HARD/4.1/18)”, cu asistență financiară din partea...

INN „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea postului vacant – Dr. NEUROLOG

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  desfășurarea concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează: MEDIC NEUROLOG - 1 POST
Termenul limită de prezentare a dosarelor: 28.02.2022 În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care...

Work-shop: Școala pacientului cu tulburări cognitive

  1. Tipul, denumirea manifestării științifice
Work-shop Școala pacientului cu tulburări cognitive (demență), pentru rude și îngrijitori. Modulul 1. 23.12.2021
  1. Data, locul desfășurării
On-line, 23.12.2021, 15:30
  1. ORGANIZATOR:
INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN (Conferențiar Lilia Rotaru, Cercetător științific superior, șef laborator Oxana Grosu) COMITET ȘTIINȚIFIC (Profesor Mihail Gavriliuc, Conferențiar Lilia Rotaru, Cercetător științific Oxana Grosu)
  1. Condiții de...