Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției: ȘEF BLOC OPERAȚII

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  prelungirea desfășurării concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează:

Șef Bloc operații – 1 unitate

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15.o1.2024

Solicitanții vor depune dosarul online la adresa de email: resurse.umane.neuro@gmail.com

Dosarul va conține în mod obligatoriu:

  • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
  • Curriculum vitae;
  • Copia actului de identitate;
  • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări sau cursuri de educație medicală continuă;
  • Copie carnet de muncă și a actelor ce confirmă stagiul de muncă (cel puțin trei ani într-o funcție de conducere).
  • Copia documentelor de evidență militară – pentru recruți și rezerviști;
  • Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie un avantaj);
  • Certificat categoria de calificare (constituie un avantaj);
  • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere;
  • 2 fotografii 3×4.